Spadki i dziedziczenie: jak przygotować testament, który zostanie uznany przez sąd?

Redakcja

10 lipca, 2024

Testament to rozporządzenie własnym majątkiem po śmierci. Pojęcie to odnosi się zarówno do dokumentu, w którym testator przekazuje swoją ostatnią wolę, jak i do samej czynności prawnej. Osobom, które chcą zaplanować rozdysponowanie majątku wydaje się, że sporządzenie dokumentu nie jest niczym trudnym. Tymczasem niekiedy okazuje się, że brak spełnienia pewnych warunków skutkuje nieważnością testamentu w świetle prawa. Dowiedz się, jak przygotować testament, który zostanie uznany przez sąd.

Najważniejsze informacje na temat testamentu

Testament może sporządzić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona. Jest to pismo osobiste, dlatego też może zostać przygotowane tylko przez jedną osobę. Często popełnianym błędem jest sporządzanie wspólnego testamentu przez współmałżonków, co skutkuje jego nieważnością. Dokument można także uznać za nieważny, jeśli sporządzająca go osoba nie była w stanie świadomie lub swobodnie podjąć decyzji, np. ze względu na ciężki stan zdrowia, pozostawała pod wpływem groźby lub też testament powstał pod wpływem błędu.

Warto jednak wiedzieć, że ważność testamentu może zostać podważona w ciągu trzech lat od dnia, w którym osoba podważająca poznała okoliczności nieważności, jednak nie może to nastąpić później niż dziesięć lat po otwarciu spadku.

Jak napisać testament?

Aby testament był ważny w świetle prawa, należy kierować się pewnymi zasadami. Na ogół wystarczający jest testament w formie zwykłej, który dzieli się na:

  • testament ręczny – to jedna z najpopularniejszych form, która nie wymaga udziału osób trzecich. Trzeba mieć jednak świadomość, że pewne błędy mogą skutkować jego nieważnością, dlatego też najlepiej będzie jeśli porad dotyczących takiego dokumentu udzieli adwokat. Warto wiedzieć, że testament w całości musi być sporządzony odręcznie. Niedopuszczalny jest wydruk z komputera, który zostanie jedynie podpisany. Spadkodawca musi cały dokument napisać własnoręcznie, opatrując go podpisem. Nie powinny się tam także znaleźć żadne zapiski, ponieważ nie będą one wiążące,
  • testament urzędowy – sporządza się go w formie ustnej, czemu musi towarzyszyć urzędnik oraz dwóch świadków. Wolę spadkodawcy zapisuje się w protokole opatrzonym datą, który dodatkowo musi zostać odczytany w obecności świadków. Prawo dokładnie określa wymogi, które dotyczą zarówno urzędnika, jak i świadków, dlatego też warto się z nimi wcześniej zapoznać lub poprosić o pomoc prawnika. Ten rodzaj testamentu sporządza się najczęściej, gdy testator nie jest w stanie pisać, jednak jest w pełni świadomy. Rodzajem dokumentu tego typu jest testament notarialny sporządzany przez notariusza.

Oprócz testamentów w formie zwykłej występują również testamenty szczególne: ustny, podróżny i wojskowy.

Podsumowując, aby testament został uznany przez sąd, musi być sporządzony zgodnie z prawem. Najlepszym sposobem, który pozwoli uniknąć błędów przy tworzeniu dokumentu jest skorzystanie z pomocy prawnika, który specjalizuje się w prawie dotyczącym spadków i dziedziczenia.

Zapraszamy po więcej informacji: Adwokat Gdańsk.

Artykuł promocyjny.

Polecane: